Alle artikler om moderne%20samlivsformer. Her har vi samlet alle artikler om moderne%20samlivsformer for deg. Sist publiserte artikkel Anne og Tomas deler hus, hytte - og lille Hedvig. Men kjærester blir de aldri. dating a paraplegic woman 9. apr 2015 I tillegg til nye hudfargene, er også nye symboler for nye samlivsformer tatt med. Nå får du ikke bare par bestående av mann, kvinne og barn, men også likekjønnede par bestående av kvinne og kvinne, mann og mann, med og uten barn. For å få fram ikonene med ulike hudfarger, holder du fingeren på dem  Brosjyren gir en kortfattet oversikt over hvilke rettigheter og plikter du har avhengig av om du velger ekteskap eller samboerskap som samlivsform. Valg av samlivsform får betydning for deg og din partners økonomiske og rettslige forhold til hverandre og til eventuelle felles barn. Brosjyren inneholder informasjon om 

Særboerskapet som samlivsform - Likestilling - VG Nett Debatt

Flere av kronprins Haakons fettere og kusiner har også valgt samboerskapet som samlivsform.27. jun 2016 Vi er mange som fortsatt står sammen om en klassisk kristen forståelse av ekteskapet som en livslang samlivsform for en kvinne og en mann, sier generalsekretær Øyvind Åsland. (Foto: Drew Coffman, ). Vel tretti organisasjoner og kirkesamfunn stiller seg bak en erklæring som verner om  25. okt 2011 Familie- og samlivsformer II. Familien - samfunnets viktigste byggekloss? Spørsmål fra kapittel 2, side 33-39 i "Fokus". Hvilken familietype har vært den vanligste gjennom historien? Kjernefamilien Småfamilien Storfamilien; Hva er den vanligste familieformen i Norge? Kjernefamilien SmåfamilienMange samboere har overveid å inngå egne samboeravtaler, men bare én av ti har en slik avtale, framgår det blant annet av en større undersøkelse av samlivsformer som Statistisk sentralbyrå har gjennomført. - Inngående kunnskap om samlivsmønstre er viktig for å utforme effektive, funksjonelle og legitime velferdstiltak. wood veneer samlivsform etter eget ønske! Tekst: Jens Petter Gitlesen, forbundsleder NFU. Mennesker med utviklingshemming tar i liten grad del i den uformelle læringen, der kjæreste forhold og seksuell utvikling finner sted. Det betyr at disse har behov for systematiske tiltak for å legge til rette for en trygg og god identitetsutvikling. EKTESKAP OG SAMLIVSFORMER. Det skapelsesmessige grunnforhold. De normative elementer i et bibelsk begrunnet syn på ekteskapet, omtales i kristne kirker av ulike konfesjoner som en eksklusiv, livsvarig enhet mellom en mann og en kvinne. Kristen etikk tar dette skapelsesmessige grunnforhold som utgangspunkt 

samlivsformer som ekteskap, partnerskap og samboerskap. 4. Jeg kan fortelle om årsakene til kriminalitet og hvorfor vi straffer forbrytere. 5. Jeg kan forklare forskjellen på diktatur og demokrati. 6. Jeg kan gjøre rede for maktforholdene mellom. Stortinget og regjeringen. 7. Jeg kan navn på verdensdelene og finne dem på.KAPITTEL 11, side 167 – 172. • analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep, drøfte korleis slike handlingar kan førebyggjast, og korleis rettsstaten fungerer. KAPITTEL 5, side 81 – 96. • definere omgrepet kultur og gje døme på korleis kultur, kjønnsrollar og familie- og samlivsformer varierer frå stad til. 2. sep 2005 I noen kulturer og tidsepoker av menneskeslektens historie har det eksistert alternative samlivsformer, men de er aldri blitt likestilt med ekteskapet mellom to av ulikt kjønn. Familien som mor/far/barn er kulturbærende på en unik måte, og kan ikke erstattes av noen annen relasjon. Når flere partier også 9. jan 2017 Assistert befruktning er regulert i Bioteknologiloven paragraf 2, der det blant annet stilles krav til samlivsform. Der står det at behandlingen «kan bare utføres på kvinne som er gift eller som er samboer i ekteskapsliknende forhold». Tidligere kunne bare kvinner som var gift eller samboer med en mann få  elske zwart Familie- og samlivsformer. Ordet familie gir mening for oss alle. Da tenker vi gjerne først på foreldrene og søsknene våre. Med det som kan utgangspunkt kan vi definere en familie som en gruppe mennesker som bor sammen, og som er knyttet til hverandre gjennom slektskap, partnerskap eller adopsjon. Men begrepet  3. des 2012 Familie- og samlivsformene er blitt mer mangfoldige. Det er flere en-foreldrefamilier og familier der bare en av foreldrene er den biologiske mor eller far. Økt etnisk diversitet i befolkningen bidrar dessuten til større bevissthet om sosiale og kulturelle forskjeller når det gjelder familienormer og -verdier, 

Stortinget vil trolig skje våren 2008. Dersom en slik ekteskapslov blir vedtatt, vil det få store konsekvenser for fremtidens samfunn. Det finnes gode grunner til å holde fast på at ekteskapet mellom én mann og én kvinne står i en særstilling i forhold til andre samlivsformer. Her er 7 grunnleggende momenter: 1. Barnas beste.6. apr 2017 På bispemøtet i mars tok biskopene i Den norske kirke for første gang siden 1995 opp spørsmålet om samboerskap som samlivsform for prester. Etter møtet erklærte de at de sto «ganske samlet» om at de fortsatt stilte seg bak en uttalelse fra 1995 der det heter at det «ikke er forenlig med krav kirken stiller til  Kilde: Wikipedia. Sider: 37. Kapitler: Ekteskap, Polyamori, Polygami, Likekj nnet ekteskap, Leierm l, Terminologi innen polyamori, Likekj nnet ekteskap i Norge, Samboerskap, Elsker, Registrert partnerskap, Ikke-monogami, Skilsmisse, Stranger in a Strange Land, T ffelhelt, Borgerlig vigsel, Bryllup, Morganatisk ekteskap, 10. mai 2017 Historikere og arkeologer antar at tosomhet som samlivsform ble utbredt for omkring 10.000 til 5000 år siden. Det var da mennesket tok spranget fra å ha vært omstreifende jegere og sankere til å bli fastboende bønder som var knyttet til hjemmet, og det sørget for å spre monogami som samlivsform. kristen date xfinity I kjølvannet av den seksuelle frigjøring på 60-tallet oppstår stadig nye samlivsformer. Familiefaren Charles Bostock oppdaget at han var biologisk far til bare to av konas syv barn. Konas elsker var far til de fem andre. Plutselig var ikke Charles Bostock lenger far til sine barn. I motsetning til polygyni  16. okt 2009 KrFU har i alle fall lagt seg på en prinsipiell holdning som sier at man skal vurderes ut fra sine politiske meninger, og ikke sine samlivsformer. Dersom Brækken ikke blir valgt så ser Ali for seg at folk vil oppfatte det som motstand mot homofile. – Jeg frykter at dersom han ikke blir valgt så vil det bli fremstilt 

Samlivsformer: Ekteskap, Polyamori, Polygami - Amazon.com.br

Boken handler om "forholdet mellom kvinne og mann slik det kommer til uttrykk i de samværsskikker og samlivsformer som har kjennetegnet norsk kultur fra norrøn middelalder til våre dager". I kapittelet om utdrikningslag er det også en del eksempler på skjønnlitterære skildringer av fenomenet. Lenker Her følger noen 9. nov 2013 Vi lever jo i tider med et ideal om valgfrihet, også med hensyn til samlivsformer. Likevel synes det som om standardideen, grunnmodellen for en familie, er gitt, i hvert fall i fremstillinger av den: En familie er først og fremst som den lille kjernefamilien med mor, far og ett til tre barn. På TV fremstår i hvert fall de  22. aug 2017 Hennes siste utgivelse Koral er en forkortet og nykomponert utgave av hennes tre epokegjørende og berømte bøker Creme Fraiche, Ja og Transparence. Diskusjonen omkring kjærlighetens vilkår i det moderne samfunnet og argumentasjonen for alternative samlivsformer går igjen i flere av hennes verk.8. des 2010 Familie og samlivsformer: Færre og færre velger å inngå ekteskap og å stifte familie. Og vi har flere skilsmisser nå enn før. Folk velger heller å bo som eneboer eller som samboere. Grunnlaget for hvilken samlivsform folk velger, spiller ofte på økonomi og barn. Men det er forskjellige regler etter som om du  pris på sukker gratis 26. jan 2016 Hun talte de homofiles sak, og de to romanene Dansaren (1975) og Brevet frå Alexandra (1981) tok opp vanskelige og ukonvensjonelle samlivsformer. Hun var også med i noen filmer som skuespiller, blant disse Vibeke Løkkebergs Åpenbaringen fra 1975. Forfatterskapet ble avsluttet med Rognebær i  a) Sett strek mellom ordene og forklaringene rørende bortsett fra en tilværelse singel ei dame en ungkar en vakker dag barn en onkel en feiring e) som man begynner å gråte av c) unntatt g) et liv h) ugift og uten kjæreste i) en kvinne j) en mann som ikke er gift og ikke har kjæreste f) en eller annen gang i framtiden a) unger 

25. nov 2010 Familie og samlivsformer. Det er tre forskjellige samlivsformer - partnerskap, ekteskap, samboerskap. Partnerskap er når det er ekteskap mellom to folk med samme kjønn, kalt homofili. Ekteskap er når det er to forskjellige kjønn som gifter seg borgelig eller kristelig. Samboerskap er når to med forskjellige Ulike perspektiver relatert til vår multikulturelle samtid med nye samlivsformer er også en del av innholdet. Vitenskapsteoretiske perspektiver og begreper som grunnlag for å kunne forstå, lese og kritisk anvende forskning og kunnskapsutvikling innenfor fagfeltet vektlegges også, samt i informasjonskilder og anvendelse av  samlivsformer. • Elevene skulle drøfte hva tvangsekteskap er, ved å lese utvalgt informasjon i lærerveiledningen. «Retten til å ta egne valg» og svare på spørsmål knyttet til tekstene. • Elevene skrev et tankekart: «Hva vet du om tvangsekteskap?» • Høytlesning av «Jenta som ikke ville gifte seg».8. Spørsmål gitt til elevene.9 samlivsform. samlivs|form m1. I dette vinduet skal du finne tabell m1 for oppslagsordet samlivsform. , f1. I dette vinduet skal du finne tabell f1 for oppslagsordet samlivsform. akseptere andre samlivsformer enn ekteskapetakseptere andre samlivsformer enn ekteskapet. : akseptere andre samlivsformer enn  kontakter uk 19. feb 2007 Er familien et menneskelig påfunn - en praktisk samlivsform for mann og kvinne eller er det en institusjon med en høyere opprinnelse.. Jeg tror at alle mennesker som tror på en høyere makt eller Gud vil være enig i at familien er noe mere enn bare en samlivsform funnet på av mennesker, men at den har  Syv års kjærlighetskontrakter blir fremtidens samlivsform, spår trendforsker.

17. nov 2016 «Samlivsform kan bli etterspurt og vektlagt» er en vanlig formulering i stillingsutlysninger i Den norske kirke. Men i Nord-Hålogaland bispedømme er det ikke lenger tillatt å etterspørre eller vektlegge samlivsform. «Samlivsform kan bli etterspurt og vektlagt», skal ikke forekomme, heter det i vedtaket 22. nov 2007 May Hansen fra Sosialistisk Venstreparti har sammen med mindretallet i komiteen ? ofte i form av Arbeiderpartiet og Senterpartiet ? fremmet en rekke endringsforslag. Blant annet reagerer SV sterkt på at partnere av samme kjønn ikke blir likestilte med andre samlivsformer.? Vi har presisert i våre forslag at  Jeg er opptatt av relasjoner, kommunikasjon, identitet og samlivsformer (for eksempel homofili) og eksistensielle spørsmål. Det afrikanske preget på sidene kommer av at jeg er født i Uganda, har bodd i Kenya i tenårene og har arbeidet et år i Sør-Afrika. Samtalepartner, gestaltterapeut og coach · Hvorfor ta timer hos meg?12. nov 2014 I tillegg til å intervjue homofile og lesbiske, intervjuet Kristiansen rundt 20 eldre heterofile kvinner og menn om deres kjennskap til homofile og homofile samlivsformer i sin oppvekst. Han skriver at det å intervjue heterofile nærmest har vært et brudd på en uskrevet regel i homoforskningen, som sier at man  s datingsider for gifter 1. sep 2014 Når Borg bispedømme lyser ut prestestillinger, stilles ikke lenger spørsmål om samlivsform. kristen samlivsetikk. Samtidig som den kristne kirke fastholder det sentrale i kristen etikk, må den også respektere at mennesker prioriterer annerledes, og at samfunnet kan ha behov for å lov- regulere samlivsformer som strider mot kristen etikk. Dette stil- ler store krav til den måten kristen samlivsetikk kommuniseres.

21. mar 2017 Eg har stor respekt for at enkelte menneske kan velja å leva i andre samlivsformer. – Men du er imot homofilt ekteskap? – Ja, men eg er open for at staten kan legga til rette for andre typer formelle partnerskap, svarar Møgster. – Er ein barnedåp riktig tid og stad for å formidla denne bodskapen? – Det var 14 May 2014 Transcript of Samlivsformer i Norge. Kultur, Samlivsformer og kjønnsroller 1900-tallet til idag. Samlivsformer Utenfor Norge Samlivsformer En verden i endring 1800-tallet. Samlivsformer - storfamilie og kjernefamilie. Kjønnsroller - --> 1800: mann/kvinne - industriell revulosjon - små endringer - likestilling 19. feb 2007 På konferansen "Familie og fred" snakket lektor Mønnesland om Familien som samlivsform i vårt samfunn. Mønnesland beskriver hva familien er, hvilken betydning den har og hvordan ulike politiske partier legger til rette for dette. Han hevder at tiden er overmoden for en bevegelse som kan vise familiens Ekteskap og samlivsformer. Medvirker: Bispemøtet. Publisert: [Oslo] : IKO, 1989. Omfang: 108 s. ill. 24 cm. Overordnet post: Norbok. Språk: Norsk (Nynorsk). ISBN: 8271122371. Emne: ekteskap · kristen · samliv · etikk · familieetikk · kristendom. Dewey: 306.8. Annen klassifikasjon: PT 35. Materialtype: Bøker. Kilde for  o hvordan bli en god kjæresten Psykologer har studert noen av kjærlighetens forutsetninger og tvilsomme virkninger i kjølvannet av Freud, og antropologer studert samlivsformer og ritualer knyttet til livsfaser i fremmede kulturer. Sosiologene stilte beskjedent bakerst i køen, før de ble seg bevisst noen glemte bidrag fra tidligere tider, som "hard-data"  13. mai 2011 De kritiske essayene om samlivsformer, homofili, abort og prevensjon stiller viktige og vanskelige spørsmål. Dette er et modig stykke arbeid. Et grunnspørsmål for Nergård er: hvorfor snakker man ikke mer åpent om disse emnene i kirken? Hun etterlyser åpne samtaler om skilsmisse og gjengiftes situasjon, 

December | 2017 | Spillpedagogene

Ekteskapet er den samlivsformen som legger best til rette for et forpliktende samliv. KrF anerkjenner at mennesker er ulike og respekterer at de tar ulike valg for sine liv. KrF har også et ansvar for å sikre andre former for forpliktende samliv mellom to voksne og ivareta barn og voksnes juridiske rettigheter uavhengig av 29. apr 2015 Risikoen for hjertesykdom øker i takt med antall koner ved polygami, ifølge ny forskning. Polygami, altså det å være gift med mer enn én person, er en samlivsform som praktiseres hovedsakelig i Nord- og Vest-Afrika, Midtøsten, Sentral-Asia og Sørøst-Asia. Ny forskning antyder at flerkoneri kan være tøft for  9. sep 2017 Vedtok å spørre jobbsøkende prester om samlivsform. Therese Utgård frykter at vedtaket i Møre bispedømmeråd vil bli brukt mot homofile par. - TRIST – Det er en ganske sterk formulering å ikke bare si at samlivsform KAN bli etterspurt, men VIL bli etterspurt – og kan bli vektlagt. På en måte er det ryddig, 27. apr 2016 Hva er de grunnleggende drivkreftene bak ulike samlivsformer, bak konkurranse om og valg av partner hos mennesker og dyr? For korte og lange forhold? Hva betyr dette for atferd og utseende? Denne kvelden ser vi på dyr og mennesker i et felles evolusjonsperspektiv. Vi får høre om de store linjene – og  gratis date side oppe 13. aug 2015 Det er ikke vår oppgave å dømme noen, og det skal vi heller ikke gjøre, det er Guds oppgave, og ikke vår, men jeg tror at samme hva vi gjør av tilpasninger i ritualer for vigsel eller velsignelse for samlivsformer av forskjellige slag, så vil det være noen som vil føle de «ikke passer inn». Derfor tror jeg vi må  22. mar 2017 Det er eit veldig viktig arbeid, seier Skrautvol. Ho brenn for meir kunnskap og informasjon om poly som eit alternativ til det tradisjonelle parforholdet. – Meir kunnskap vil gjere det lettare å unngå at folk sklir inn i monogame samlivsformer på autopilot, uavhengig av om det passar for personen eller ikkje.

I mitt land er det ikke lov å gifte seg før du er 20. Du må også gå i terapi før du skal gifte deg, sånn at det ikke skal bli ''tatt på sparket''. Det er derfor veldig lav skilsmisse statistikk. Denne regelen er der fordi jeg ikke vil at mange barn skal oppleve skilsmisse. Den mest vanlige samlivsformen i Juliaysia er altså ekteskap.6. okt 2017 Tenke skeivt og mene. Maggie Nelson har spenst nok til å rokke ved hva vi forstår som radikalt. Uten kategori: Maggie Nelson minner om at «ingen levemåter eller samlivsformer har enerett på hverken det såkalt radikale eller det såkalt normative». Foto: Graeme Mitchell / Redux / NTB Scanpix. Familie- og samlivsformer: 67. Ordet familie gir mening for oss alle. Da tenker vi gjerne først på foreldrene og søsknene våre. Med det som kan utgangspunkt kan vi definere en familie som en gruppe mennesker som bor sammen, og som er knyttet til hverandre gjennom slektskap, partnerskap eller adopsjon. Men begrepet Generalplan Øst var en gigantisk mordplan for å kolonisere de vestlige delene av Sovjetunionen og flytte tyskere dit. Planen forutsatte at befolkningen i området skulle reduseres med 30 millioner mennesker. u online chat I den tiden vi nå lever i, blir samboerskap en samlivsform som er blitt mer og mer vanlig i mange deler av verden. For et par generasjoner siden var slik praksis nærmest utenkelig. På slutten av forrige århundre har vi derimot sett et åndelig forfall både hos enkeltpersoner og i kirkesamfunn over hele verden der samboerskap  23. okt 2017 IKKE FORBUDT: Det er ikke forbudt å be søkere til kapellanstillingen i Sør-Varanger sokn om samlivsform, sier Likestillings- og diskrimineringsombudet. Samboere ligger dårlig an. Når Nord-Hålogaland bispedømme søker etter ny kapellan i Sør-Varanger sokn, stiller samboende søkere svakt. Særlig hvis 

Lovgivning. I Norge er behandling med assistert befruktning regulert i Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi (Bioteknologiloven) av 2003, se: -20031205-100- Her følger noen utvalgte bestemmelser som vil være viktige for dere som pasienter:  likestillingsdepartementet · RSS på saker om familie. Foto: Mimsy Møller/Samfoto/NTB scanpix. Temaet omfatter saker om adopsjon, barn, barnebidrag, barnehager, barnemishandling, barnevern, ekteskap, enslige forsørgere, kjønnsdiskriminering, kvinnediskriminering, likestillingsloven, samlivsformer, skilsmisser m.m.  Bispemøtet hadde i 1985 en omfattende drøftelse av sakskomplekset under temaet «Ekteskap og samlivsformer». Senere, i 1988, kom saken opp igjen med bakgrunn i en utredning om samme tema ved en arbeidsgruppe oppnevnt av Bispemøtet. Bispemøtets behandling av saken i høst har tatt vedtakene fra 1985 og 1988 Helt generelt kan man si at informantene gir to hovedtyper av begrunnelser når de sier hvorfor de mener det de gjør om de ulike samlivsformene. Den ene er argumenter for synet de har, det andre er årsaker til at de har dette synet, eller hva som kan ha drevet dem til dette synet. Argumentene informantene bruker for deres  vennskapsdikt Den vanligste samlivsformen både historisk og i dag er fremdeles ekteskapet og da spesielt ekteskapet mellom en mann og en kvinne. Over hele verden formaliserer denne samlivsformen forholdet og gir både mannen og kvinnen rettigheter og plikter overfor hverandre og sine familier. Som du får se når du skal lese om  Når andre samlivsformer mer og mer likestilles med ekteskapet, undergraves respekten for ekteskapet som den enestående institusjon det er. Ekteskapet er en guddommelig institusjon, og er derfor den rette og beste samlivsform mellom to mennesker ? mann og kvinne. Det er heller ingenting som bygger en nasjon som 

19. sep 2014 I 2009 hadde vi to lover som omhandlet to av de forskjellige samlivsformene i Norge, ekteskapsloven og partnerskapsloven. I ord og innhold hadde de mange likhetstrekk, men formålene deres var ulike. Partnerskapsloven skulle utgjøre en ramme for to voksne mennesker som ønsket å bo og leve sammen.1. des 2017 Kompetansemål samfunnsfag: definere sentrale begreper knytte til sosialisering og bruke dem til å undersøke og diskutere trekk ved sosialiseringen av ungdom i Norge. definere begrepet kultur og gi eksempler på hvordan kultur, kjønnsroller og familie- og samlivsformer varierer fra sted til sted og endrer  11. apr 2017 «Som teolog og prest undres jeg over hvordan Den norske kirke ønsker å opprettholde ekteskapet som samlivsform for prestene sine», uttalte presten Andreas Ihlang Berg. Man må ta for gitt at der noen kristne mener at samboerskap er ukristelig, mener både Grønvold og Berg at andre samlivsformer enn 12. okt 2016 Samlivsformer er et spennende område av livet, både i nåtid og fortid, i vår kultur og i ikke-vestlige kulturer. Variasjonene er mange og til dels store. Samtidig er det noe nokså fast og nesten konservativt over familie- og samlivsspørsmål. Mønstre sitter gjerne nokså fast gjennom mange generasjoner. sukk hjerte brist ikke 7. jun 2006 Ny elektronikk forandret hjemmet; tv`n var familiens samlingspunkt om kveldene og på kjøkkenet inntredet kjøkkenmaskiner og kjøleskap for fullt. Det ble en lettere hverdag for familien, med nye elektroniske hjelpemidler. Under denne tidsperioden valgte mange familier å bo i alternative samlivsformer, b.l.a  18. des 2013 Oslo bispedømmeråd har vedtatt, med seks mot fem stemmer, å stryke setningen i utlysningstekst til nye prestestillinger om at samlivsform kan bli tillagt vekt. Frode Kinserdal, leder i Åpen kirkegruppe Oslo, er glad for avgjørelsen. – Dette synes Åpen kirkegruppe er veldig flott, for det er jo mange prester 

22. feb 2013 Ho er førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket og var prosjektleiar for det NFR-støtta prosjektet «Da det personlige ble politisk. 1970-tallets kvinnebevegelse». Prosjektet var avslutta i 2011, men boka kjem altså no. – På 70-talet fekk ein nye samlivsformer og nye former for seksualitet. Ein skulle sjå kritisk 5. apr 2006 Du bør strengt tatt gå mye lenger bak i historia for å virkelig forstå hvordan samfunnet har bestemt samlivsformene vi lever under i dag. Et tips er Friedrich Engels "Familien, privateiendommen og statens opprinnelse". Om jeg ikke husker heilt feil så omhandler første delen av boka hvordan dagens  Parets adresse: Samlivsform: Språkforståelse: Gift: Samboende >2 år: Norsk: Engelsk: Reproduksjonsanamnese: Tidligere graviditeter. Fødsler. Ex.U. Aktuelt forhold. Kvinne – tidl. forhold. Partner – tidl. forhold. Opplysninger om kvinnen: AMH: Syklus (dager):. Ovulasjon: Høyde: Antall antralfollikler: Vaginal 29. nov 2016 Bjørgvin bispedømeråd har drøfta spørsmålet rundt i kva grad ein skal etterspørje samlivsform og vektlegge dette ved tilsetting og vedtek at utlysningstekst fortsatt skal innehalde setninga "Samlivsform kan bli etterspurt og vektlagt". Rekrutteringsutval Bjørgvin bispedømeråd har eit eige rekrutteringsutval,  linni alt du vet er feil 12. mar 2015 Heteropar er en samlivsform som har eksistert så lenge her har vært mennesker. Om enn ikke i flertall før det ble påbudt i vår kultur i det 4. århundre etter Kristi fødsel. Fra og med da, har denne samlivsformen på grunn av kristendomsdiktaturet vært den eneste lovlige samlivsformen i vår del av verden.

Fotnoter i rødt, Aschehoug 1968; Kollektivet – et forsøk med nye samlivsformer, Universitetet i Oslo 1969 (hovedoppgave i psykologi); Den tvetydige omsorgen. Sinnssykevesenets utvikling – et sosialpolitisk eksempel, Universitetsforlaget 1974; På parti med ungdomsgruppa – metoder i arbeid med «problemungdom», En regulert samlivsform i utlandet som i hovedsak har samme rettsvirkninger som ekteskap i inngåelseslandet, anerkjennes som et ekteskap her i landet, når begge parter skriftlig har samtykket til dette. Departementet kan ved forskrift gi nærmere regler om i hvilke tilfeller en regulert samlivsform i utlandet vurderes å ha  Familierett handler om samlivsformer, med vekt på regler om samliv og skilsmisse i ekteskapsloven. Familierett omfatter reglene i barneloven om forholdet mellom foreldre og barn, reglene om rettigheter barn har, reglene i vergemålsloven om den rettslige handleevnen til barn og FNs barnekonvensjon. Arverett handler om 8. okt 2014 Hei! Vi er fire sosiologi og sosialantropologi studenter fra UiO, som skal ut i verden og oppleve forskjellige kulturer. Her kan dere lese om våre opplevelser og inntrykk i møte med det nye. En stor verdenshilsen fra oss alle! kontakter over på ny iphone 27. apr 2009 Hamar-biskopen Solveig Fiske mente hennes kirke viser aktivt at de prøver å anerkjenne ulike religionstolkninger og samlivsformer. – For kirkens del så gjenspeiles det at vi har hatt en utvikling og at religionen ikke står i tomme luften. Kirken har måttet være ydmyk og ta til seg andres livserfaringer. 22. sep 2010 Vi har alternative samlivsformer i hagen. To høner har ruget frem ett stk. gul kylling. Og da mener jeg to høner. De har nemlig ligget på eggene begge to, tidvis ved siden av hverandre, tidvis den ene under den andre. Det er altså to surrogatmødre vi snakker om. Adopsjonssøknaden er imidlertid innvilget av